ĐS 8- C1- Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức- Đầy đủ- Phương pháp giải-Bài tập mẫu – BTVN- WORD cho GV

Nhân đơn thức với đa thức là dạng toán đầu tiên cũng nhưng dạng toán căn bản nhất về Toán 8. Nó là sự kết hợp của phép nhân đơn thức với đơn thức của tiếp nối chương trình Toán 7. Do đó, để chuẩn bị cho tất cả các em học sinh toán 8 năm học 2021-2022 này. Chúng tôi bắt đầu thực hiện loạt bài giảng về Toán 8 này các em học tập trong tình hình hiện tại. Việc học trên kênh được chúng tôi mới xây dựng này cũng dựa trên tiêu chí giúp các em có thể tự học ở nhà một cách trọn vẹn hơn. Trong bài giảng đầu tiên này, những dạng toán và những bài toán được chúng tôi giới thiệu khá căn bản. Hướng vào những dạng toán cơ sở đầu tiên sau đó nâng cao theo từng bài. Những dạng toán đi kèm như: Thực hiện phép tính, tính giá trị của biểu thức, chứng minh đẳng thức và bài toán tìm x được chúng tôi giới thiệu lần lượt trong bài giảng khá mạch lạc. Hơn thế nữa, để nâng cao những kỹ năng giải toán của các em chúng tôi đưa ra những bài tập về nhà để tất cả các em luyện tập

 Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây!