Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao- Đại số 8- Tập 1

Trong chương trình toán 8, chúng ta sẽ bắt gặp được những kiến thức cơ bản nhất của toán học. Nó giúp cho các em có khả năng quan sát, nhận biết và vận dụng. Để từ đó phát triển tư duy học toán của mình. Qua đó học sinh hoàn toàn có được nền kiến thức vững chắc để có thể phát triển năng lực tư duy toán học. Do đó, khi học sinh có được những cơ sở toán học này rất dễ dàng có thể tiếp cận những bài toán khó ở những lớp tiếp theo.

Thực tế trong tập đầu tiên trong loạt tài liệu về toán 8 phiên bản trực tuyến này. Tác giả đã chia nhỏ quyển sách cho phù hợp với tất cả chúng ta trong vấn đề tự học. Nên nó được trình bày và lượng kiến thức rất phù hợp. Do đó, trong quyển sách các em có thể thấy được những dạng toán, phương pháp và những bài toán rất hay và được trình bày cụ thể, dễ hiểu.

Trong quyển sách của chương I của Đại số 8 này, chúng tôi chia thành 3 chuyên đề lớn và mỗi chuyên đề chúng tôi lại chia ra thành những dạng toán cụ thể. Không những vậy, trong mỗi dạng toán tác giả lại chia thành những phương pháp giải và hệ thống bài tập mẫu và bài tập nâng cao. Phù hợp cho  các em học sinh trong vấn đề tự học toán.

Thực tế tập tài liệu này được chúng tôi kết xuất để chạy trực tuyến trên gian hàng trực tuyến. Do đó, nó được thiết kế vừa phải cho sự tiện dụng cả về đọc sách lẫn giá cả. Nên các em học sinh, quý vị phụ huynh lẫn các giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng và học tập một cách dễ dàng nhất có thể.

Đặt mua bộ sách này tại đây!

MỤC LỤC

Chương 1: Phép nhân và chia đa thức

Trang 5:

Chủ đề  1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC- NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Dạng 1: Thực hiện phép tính   

Dạng 2: Chứng minh một đẳng thức

Dạng 3: Giải phương trình, bài toán tìm x 

Trang 20:

 Chủ đề 2: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức

Dạng 2: Bài toán tìm x hoặc giải phương trình

Dạng 3: Chứng minh một biểu thức luôn dương hoặc luôn dương

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức

Dạng 5: Biểu diễn một biểu thức qua các ẩn phụ đã cho trước

Trang 50:

 Chủ đề 3: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Dạng 1: Đặt nhân tử chung của một biểu thức.

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử để giải phương trình

Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử để chứng minh biểu thức chia hết 

Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử để chứng minh đẳng thức

Dạng 5: Phân tích đa thức thành nhân tử để tính giá trị biểu thức

Trang 67:

Chủ đề  4: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC

Dạng 1: Chia đơn thức cho đơn thức- Rút gọn biểu thứ

 Dạng 2: Dùng phép chia để tìm điều kiện cho sự chia hết

Trang 77:

            Chủ đề 5: BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I

Chương 2: Phân thức đại số

Trang 82:

            Chủ đề 1: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ – TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

Dạng 1: Chứng minh hai phân thức bằng nhau

Dạng 2: Tìm một biểu thức chưa biết dựa vào hai đẳng thức bằng nhau

Dạng 3: Sử dụng các tính chất của phân thức đại số bằng nhau để chứng minh đẳng thức

Trang 101:

Chủ đề 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC QUY ĐỒNG MẪU THỨC CỦA NHIỂU PHÂN THỨC

Dạng 1: Rút gọn phân thức

Dạng 2: Chứng minh biểu thức phân thức không phụ thuộc vào biến

Dạng 3: Chứng minh một phân thức không thể rút gọn được nữa.

Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức

Dạng 5:  Quy đồng mẫu thức của các phân thức

Trang 121:

Chủ đề 3: PHÉP CỘNG, TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: Thực hiện phép tính của một biểu thức

Dạng 2: Rút gọn biểu thức- Tính giá trị biểu thức sau khi rút gọn

Dạng 3: Dựa vào cộng-trừ các phân thức để chứng minh đẳng thức

Dạng 4: Giải toán bằng cách lập phương trình

Trang 145:

Chủ đề 4: PHÉP NHÂN- CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Dạng 2: Rút gọn biểu thức

Dạng 3: Chứng minh đẳng thức

Trang 170:

Chủ đề 5:  BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ

Dạng 1: Tìm điều kiện để phân thức có nghĩa

Dạng 2: Biến đổi biểu thức thành một phân thức

Dạng 3: Tìm giá trị của biến để biểu thức phân thức nhận giá trị nguyên.

Dạng 4: Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan

Trang 194:

Chủ đề 6: ÔN TẬP CHƯƠNG II