Nghiệm Của Đa Thức Một Biến- Biểu Thức Đại Số – Toán 7- Kết Nối Tri Thức

Những dạng toán về nghiệm của đa thức một biến là một trong những dạng toán bản lề về giải phương trình. Nó có nhiều dạng toán liên quan đến giải phương trình mà sau này tất cả chúng ta đều sẽ được học. Do đó, những bài đầu tiên này, chúng tôi đã viết rất cụ thể, nhất là những thuật ngữ và kiến thức về nghiệm. Khi biết bản chất về nghiệm bạn đọc có thể làm chủ được rất nhiều dạng toán về trắc nghiệm cũng như tự luận.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview