Bài tập giá trị lớn nhất- giá trị nhỏ nhất của hàm số – Đủ dạng

Việc tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số là một dạng toán thường xuyên gặp ở giải tích 12 chương 1. Nó được gọi là bài toán căn bản cho tất cả các em học sinh. Một tài liệu đã đúc kết được tất cả những dạng toán mà các em sẽ gặp. Từ những cách tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số sơ cấp, hàm số căn thức, hàm số lượng giác, hàm số phân thức, hàm số trị tuyệt đối. Hơn nữa đi kèm là những bài toán vận dụng.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: