Đề thi Học kì 1- Toán 10- Năm học 2019-20120- Có đáp án chi tiết

Đề thi gồm 45 câu trắc nghiệm bao gồm 3 chương học của đại số và 2 chương học của hình học mà tất cả các em đã học. Trong đó: mệnh đề tập hợp, hàm số và phương trình là những phần chủ yếu của đại số .VecTo và các tính chất, tích vô hướng của hai vectơ là những dạng chính có trong đề này. Tất nhiên, tất cả đều được giải chi tiết.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: