Các Phép Tính Trên Tập Số Tự Nhiên- Thực hiện phép tính- Tìm x- Tính tổng – Toán 6- Chương 1: Chủ đề 3

Thuộc vào chương số tự nhiên của chương trình toán mới. Các phép tính trên tập số tự nhiên là một kiến thức cũng như kỹ năng tính toán của tất cả các em học sinh. Trong tài liệu này, chúng tôi đã biên soạn các dạng toán đi kèm với các phép tính trên số tự nhiên khá đầy đủ. Bao gồm: Thực hiện phép tính, tìm x và tổng có quy luật. Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Toán 6” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn