TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN TRONG TAM GIÁC- Hình học 7- chương 3

I : Kiến thức cần nhớ

1: Đường trung tuyến trong tam giác

a. Đường thẳng nối từ đỉnh của một tam giác đến trung điểm cạnh đối diện được  gọi là đường trung tuyến của tam giác

b. Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến

Chú ý : Ta có được các kết quả :

a. Trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa

cạnh huyền

b. Trong tam giác cân tung tuyến ứng với cạnh đáy thì cũng là           đường cao , đường trung trực đường phân giác

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.