Bài tập về phương trình đường tròn trong mặt phẳng OXY – Hình học 10 đủ dạng

Trong tài liệu dành cho các em học sinh 10 đang học chương trình toán hình học 10 chương 3. Chúng tôi soạn riêng chuyên đề về phương trình đường tròn để các em học tập được chuyên sau hơn. Tài liệu khá đầy đủ ở các dạng toán thường gặp về đường tròn . Trong đó việc Xác định tâm và bán kính, dạng của phương trình đường tròn , Xác định phương trình nào là phương trình đường tròn, bài toán về vị trí tương đối của đường tròn, tiếp tuyến và tiếp xúc của đường tròn đều xuất hiện khá đầy đủ trong tài liệu này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: