Đề kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 4: Bất đẳng thức- Bất phương trình cực hay

Tập trung vào những phần về dấu của nhị thức bậc nhất và dấu của tam thức bậc hai. Trong đó có những phần ứng dụng của hai chuyên mục này để giải bất phương trình và hệ bất phương trình. Dựa vào việc xét dấu biểu thức của nó. Không những vậy trong đề này cũng có những bài về lập bảng xét dấu và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mà tất cả chúng ta đã và đang học.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: