Hệ thống trắc nghiệm giải tích 12 chương 2: Hàm số và phương trình mũ – Lo-ga-rít có đáp án

Một tài liệu bao gồm những dạng toán điển hình của chương 2- Giải tích 12 mà tất cả chúng ta đã học. Không những vậy tài liệu đã hệ thống được từ những đề thi minh họa và thi chính thức của kỳ thi THPT Quốc Gia các năm. Tất nhiên có đáp án đầy đủ.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: