Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Oxy- FULL đáp án

Một tập tài liệu về phương trình đường thẳng Trong mặt phẳng, với hệ trục tọa độ Oxy rất đầy đủ và chi tiết. Trong tài liệu này, bạn đọc được gặp những dạng toán rất căn bản và phong phú của chương học về phương trình đường thẳng. Chẳng hạn: phương trình tổng quát, phương trình tham số của đường thẳng,vectơ chỉ phương vectơ pháp tuyến, hệ số góc của đường thẳng , đường thẳng theo đoạn chắn, góc và khoảng cách giữa các đường thẳng…

Đặc biệt hơn, tất cả những bài tập đều có những đáp án cụ thể. Điều này khá dễ dàng cho tất cả chúng ta tự học và tự ôn luyện kiến thức của mình.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: