Chuyên đề: Mệnh đề-Tập hợp- Trần Sĩ Tùng

Một tài liệu được viết và chia sẽ theo phong cách cua thầy Trần Sĩ Tùng vẫn đang rất HOT cho tất cả chúng ta. Không những hấp dẫn đối với giáo viên và còn với tất cả học sinh.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Trích dẫn có trong tài liệu:

  • Phát biểu các mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”, “điều kiện đủ”:

       a) Trong mặt phẳng, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng ấy song song với nhau.                  

       b) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.                      

       c) Nếu tứ giác T là một hình thoi thì nó có hai đường chéo vuông góc với nhau.

       d) Nếu tứ giác H là một hình chữ nhật thì nó có ba góc vuông.

       e) Nếu tam giác K đều thì nó có hai góc bằng nhau. 

  • Phát biểu các mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”:

       a) Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.        

       b) Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có ba góc vuông.           

c) Một tứ giác là nội tiếp được trong đường tròn khi và chỉ khi nó có hai góc đối bù nhau.

       d) Một số chia hết cho 6 khi và chỉ khi nó chia hết cho 2 và cho 3.

       e) Số tự nhiên n là số lẻ khi và chỉ khi  n2 là số lẻ.

Có thể bạn cũng cần: