Sự Đồng Quy Của Ba Trung Tuyến Trong Một Tam Giác- Toán Hinh Học 7- Kết Nối Tri Thức

Ba đường trung tuyến của tam giác đồng quy tại điểm G. Điểm G này được gọi là trọng tâm của tam giác . 

1. Từ tính chất ba đường trung tuyến ta suy ra:

Trong một tam giác có hai đường trung tuyến cắt nhau tại G thì đường thẳng thứ ba đi qua đỉnh thứ ba và G cũng là đường trung tuyến thuộc cạnh thứ ba của tam giác đó .

Ứng dụng: Từ Tính chất đó ta áp dụng chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau ; hoặc đoạn này gấp đôi, gấp ba lần đoạn thẳng kia.

2. Muốn chứng minh một điểm là trọng tâm của tam giác:

Cách 1: Chứng minh điểm đó là giao điểm của hai đường trung tuyến của một tam giác .

Cách 2: Điểm đó nằm trên một đường trung tuyến của một tam giác và cách đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến (hoặc cách trung điểm cạnh đối một khoảng bằng 1/3 độ dài đường trung tuyến)

3. Từ hai cách chứng minh đó, để tìm trọng tâm của một tam giác cho trước ta cũng sử dụng hai cách trên.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video PreviewXuctu Toán THCS

TOÁN 7- KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

=>  Số Hữu Tỉ- Các Phép Toán Trên Tập Số Hữu Tỉ- Trị Tuyệt Đối- Căn Bậc Hai- Kết Nối Tri Thức với cuộc sống 7- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

=> Số Thực-Số Thập Phân Vô Hạn Tuần Hoàn- Trị Tuyệt Đối – Căn Bậc Hai Và Các Phép Toán Trên Tập Số Thực- Kết Nối Tri Thức với cuộc sống 7- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

=> Góc Và Đường Thẳng Song Song- Tia Phân Giác- Tiên Đề Euclid – Kết Nối Tri Thức với cuộc sống 7- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

=> Tam Giác Bằng Nhau- Tam Giác Cân- Đường Trung Trực Của Đoạn Thẳng – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống 7- Phương Pháp Giải

=> Tỉ Lệ Thức- Đại Lượng Tỉ Lệ- Tỉ Lệ Thuận- Tỉ Lệ Nghịch – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống 7- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

=> Biểu Thức Đại Số Và Đa Thức Một Biến- Các Phép Cộng Trừ Nhân Chia Đa Thức Một Biến- Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống 7- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

=> Quan Hệ Giữa Các Yếu Tố Trong Một Tam Giác- Bất Đẳng Thức– Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống 7- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

=>  Một Số Hình Khối Trong Thực Tiển- Hình Hộp Chữ Nhật- Hình Lập Phương- Hình Lăng Trụ Đứng – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao 7