Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- Đề Số 5-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Đối với toán 8 Chân Trời Sáng Tạo, nội dung giữa học kì 2 bao gồm những bài toán về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất. Những bài toán liên quan có khá nhiều, tuy nhiên bạn đọc cần chú ý đến những bài toán về vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều bài toán liên quan đến dạng toán này. Chẳng hạn, Xác định hàm số bậc nhất, tìm chu vi và diện tích của hình tạo bởi đồ thị,… Về hình học bạn đọc cũng cần chú ý đến những bài toán về tính chất đường trung bình của tam giác, định lí Thales, tính chất đường phân giác của tam giác và những bài toán về tính đồng dạng của hai tam giác. Từ đó để đem đến bạn đọc những bài toán khó và đa dạng hơn.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA