Đề thi học kì 1- Môn toán 11- Năm học 2019-2020- có hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

     A. Có đúng hai mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

     B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó.

     C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa điểm đó.

     D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

Câu 8: Có 8 đội bóng chuyền nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn (hai đội bóng chuyền bất kì chỉ gặp nhau một lần) và tính điểm. Số trận đấu được tổ chức là

     A. 28.                            B. 56.                            C. 8.                              D. 40320.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: