Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Đầy Đủ Đáp Án- Đề Số 2- 2023-2024

Để hỗ trợ ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Kết Nối Tri Thức, chúng tôi đã biên soạn bài kiểm tra chất lượng. Nội dung tập trung vào các kiến thức như tìm tử mẫu của phân số, rút gọn phân số, và quy đồng mẫu hai hoặc nhiều phân số. Bài toán về điểm và đường thẳng, cùng những tính chất đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng sẽ là những điểm ôn tập quan trọng.

=> Xem PDF  File WORD | Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhóm: Xuctu Toán THCS