Đại số 8- Chương 3: Phương trình bậc nhất- Phương trình Tích- Giải chi tiết

2. Phương trình đưa về phương trình tích

Để đưa phương trình về dạng phương trình tích , ta áp dụng phương pháp phân tích một đa thức thành nhân tử.

Cách giải: Dùng các quy tắc toán học, các hằng đẳng thức đáng nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để đưa phương trình về dạng phương trình tích rồi giải.

Có thể bạn cũng cần: