Đại số 9- Căn bậc hai- Trục căn thức ở mẫu- Nguyễn Quốc Tuấn

Trục căn thức ở mẫu là dạng toán căn bản của chương trình toán 9. Nó chứa nhiều phương pháp cũng như cách thức biến đổi. Vì vậy nó thường được ra ở trong những kì kiểm tra và những kỳ thi tuyển sinh 10 hằng năm. Do đó, chúng tôi đã chắc lọc và sưu tập những bài rất hay, điển hình để giúp bạn đọc tiếp cận được những bài toán thường xuyên được ra kiểm tra này. Do đây là tài liệu demo, nên chúng tôi đã cắt bớt phần giải chi tiết. Các phần giải chi tiết được trích trong quyển sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao – Đại số 9- Tập 1” của tác giả Nguyễn Quốc Tuấn

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.