Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Chân Trời Sáng Tạo – Đề Số 8-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Tiếp tục với công việc giới thiệu đến tất cả bạn đọc những đề kiểm tra giữa học kì 2 chất lượng. Đề số 8 thuộc chương trinh toán 6 Chân Trời Sáng Tạo này cũng hoàn toàn nằm trong chương trình giữa học kì 2. Bao gồm những phần về phân số và những bài toán về phân số. Đặc biệt là những bài toán thực tế về hai bài toán về phân số mà tất cả các em đã học. Ngoài ra, hình học bao gồm hình có trục đối xứng và hình có tâm đối xứng. Hình học cơ bản cũng xuất hiện những bài toán về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng và những tính chất của nó. Đề kiểm tra này, chúng tôi cũng soạn thảo theo cấu trúc Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN .

=> Xem PDF  File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ Xuctu Toán THCS