Bài tập giới hạn dãy số đầy đủ dạng

Một tài liệu dành cho việc dạy học và luyện tập cho tất cả các em học sinh 11. Trong phần giới hạn dãy số có những phần quan trọng như: Giới hạn của dãy số hữu tỉ, giới hạn dãy dạng căn thức, giới hạn dãy lũy thừa và những dạng kết hợp đều được giới thiệu tại đây.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: