Chuyên đề: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I. Kiến thức cần nhớ

Các bước giải:

  1. Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình):
    1. Chọn ẩn số và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn;
    1. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và qua các đại lượng đã biết ;
    1.  Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng
  2. Giải phương trình ( hoặc hệ phương trình) vừa lập được.
  3. Trả lời: Chỉ nhận nghiệm thỏa ĐK và trả lời yêu cầu của bài.

II. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hớn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được một số lớn hơn số ban đầu là 682.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: