Đề kiểm tra 45 phút chương 2- Giải tích 12: Hàm số và phương trình mũ Lô-ga-rít đầy đủ

Tiếp tục phục vụ cho tất cả các em học sinh 12. Chúng tôi giới thiệu tiếp đến các em đề kiểm tra  chương 2: Hàm số và phương trình mũ và Lô-Ga-Rít. Đề kiểm tra này có nhiều phần khá hay nhất là để giúp các em luyện máy tính Casio 570VN Plus .

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: