Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 4

Đối với hình học toán 8 dành cho chương trình kết nối ở tập này. Bạn đọc sẽ tập trung vào các phần chính yếu của hình học cơ bản. Bao gồm hai tam giác đồng dạng, định lí Thales. Mỗi phần có mỗi lượng kiến thức cũng như kỹ năng yêu cầu đạt được riêng cho từng phần.

Phần rất quan trọng ở đây là phần hai tam giác đồng dạng. Ở đó bạn đọc sẽ hiểu được khái niệm hai tam giác như thế nào thì đồng dạng. Đồng thời bạn đọc sẽ được học ba dấu hiệu để nhận biết được lúc nào thì hai tam giác đồng dạng với nhau. Bên cạnh đó các trường hợp đồng dạng của hai tam giác cũng là một phần không thể thiếu trong chương học này.

Đi kèm với nội dung hai tam giác đồng dạng, bạn đọc sẽ tiếp cận và sử dụng định lí Thales vào trong tam giác. Ở đó có nhiều kỹ năng nhận biết cũng như tính toán về định lí mà chúng tôi đã trình bày một cách rất khoa học.

Một điều không thể thiếu trong chương trình mới là vận dụng vào những bài toán thực tế. Hiểu được điều này, chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc hàng loạt những bài toán thực tế cực kì thiết thực để bạn đọc vận dụng vào. Tất nhiên, chúng tôi đã đưa vào các phương pháp cũng như giải chi tiết nó một cách cụ thể. Ở phần toán thực tế đã đưa vào những bài toán vận dụng định lí Thales cũng như hai tam giác đồng dạng. Qua đó giúp bạn đọc nắm bắt những bài toán để áp dụng.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

Chương VII: ĐỊNH LÝ THALES

Trang 5:

Chủ đề 1: ĐỊNH LÝ THALES TRONG TAM GIÁC

Dạng 1: ĐOẠN THẲNG TỈ LỆ

Dạng 2: ĐỊNH LÝ THALES TRONG TAM GIÁC (10)

Dạng 3: ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ THALES(21)

Trang 28:

Chủ đề 2: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH

Dạng 1: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

Dạng 2: NHẬN BIẾT CÁC HÌNH DỰA VÀO ĐƯỜNG TRUNG BÌNH (32)

Dạng 3: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN  ĐOẠN THẲNG- GÓC(44)

Dạng 4: CHỨNG MINH SONG SONG- THẲNG HÀNG- ĐỒNG QUY(58)

Dạng 5: QUỸ TÍCH(65)

Trang 74:

Chủ đề 3: TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Dạng 1: TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

Dạng 2: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(84)

Trang 96:                                                    

ÔN TẬP CHƯƠNG VII

Chương VIII: HÌNH ĐỒNG DẠNG

Trang 111:

Chủ đề 1: HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Trang 123:

Chủ đề 2: BA TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC

Dạng 1: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC(CẠNH-CẠNH- CẠNH) (123)

Dạng 2: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI CỦA TAM GIÁC(CẠNH-GÓC- CẠNH) (126)

Dạng 3: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA CỦA TAM GIÁC(GÓC-GÓC) (134)

Trang 148:

Chủ đề 3: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG

Dạng 1: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG

Dạng 2: LUYỆN TẬP CHUNG(179)

Dạng 3: TOÁN THỰC TẾ(229)

Trang 253:

ÔN TẬP CHƯƠNG VIII