CHƯƠNG 2 – HÀM SỐ BẬC NHẤT – CHỦ ĐỀ 2 – VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI – DẠNG 2 – GIAO ĐIỂM CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG (d1 ) VÀ (d2 ) CẮT NHAU

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vào nhiều dạng toán giao điểm của hai đường thẳng và các dạng toán bài tập mẫu cơ bản nhất, nhằm giúp nắm được kiến thức cơ bản cũng như áp dụng vào các bài tập nâng cao … Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại Số – Toán 9 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn

Có thể bạn cũng cần: