Quy Đồng Mẫu Số Của Nhiều Phân Số- Toán 6- Cánh Diều

Thuộc vào phần phân số của chương trình, những bài toán về phân số khá đa dạng cũng như phong phú. Trong những bài toán cơ bản về phân số chúng ta sẽ gặp những bài toán như rút gọn phân số, tính chất hai phân số bằng nhau,…Trong đó dạng toán về quy đồng phân số là thực sự quan trọng, Bởi không những nó là dạng toán căn bản có nhiều cách quy đồng hay, mà còn có những bài toán đi kèm khi học sau này. Trong đó những bài toán về các phép cộng trừ các phân số là áp dụng rất nhiều dạng toán này.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: