Các Phương Pháp Tính Tích Phân Trắc Nghiệm- Giải Tích 12- Chương 3: Nguyên Hàm- Tích Phân: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Giải Tích 12

Đối với phương pháp học và kiểm tra trắc nghiệm thì những bài toán về tích phân được chia thành nhiều dạng toán thực dụng cho chúng ta. Ở đây, chúng tôi trình bày các dạng toán cũng như các bài toán thường xuyên được ra ở những kì kiểm tra. Việc tính tích phân ở những câu trực tiếp, bạn đọc hoàn toàn có thể dùng máy tính Casio để tính toán. Chúng tôi cũng đã trình bày trong tài liệu, nhưng ở đó chúng tôi cũng trình bày những phương pháp tự luận được chia thành nhiều dạng toán và trình bày rất rõ ràng. Phòng cho những câu chống bấm máy và cũng giúp bạn đọc hiểu được bản chất của tích phân để thực hiện những dạng toán tương tự.

Ở trong tài liệu này chúng tối chia thành các dạng toán: Tính tích phân trực tiếp, Tính tích phân đổi biến, Tích phân chứa một tham số, Tích phân chứa hai tham số, Tích phân chứa ba tham số. Mỗi loại được chúng tôi sưu tập từ hàng chục ngàn đề thi từ các tỉnh trên toàn quốc.

Dù có nhiều nổ lực chúng tôi cũng không dám nhận mình hoàn hảo. Nên mọi đóng góp thiện chí của quý thầy cô luôn là niềm vinh hạnh cho Tác giả. Trân trọng cảm ơn!

.

Tùy chọn: Mua Quyển Này Xem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: