Đề kiểm tra 1 tiết Toán đại số 9 chương 1: Căn bậc hai

Một đề thi kết hợp được với phương pháp tự luận và trắc nghiệm dành cho các em lớp 9 tham khảo chương 1. Không những đầy đủ những chủ đề có trong chương học. Mà còn có phần hướng dẫn giải, giúp các em đối chiếu.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.