Đề kiểm tra 45 phút chương 2- Giải tích 12- Đề số 1

Phục vụ cho các em học sinh 12 năm học này, chúng tôi giới thiệu đến các em một đề kiểm tra chương 2. Hàm số và phương trình Mũ- Loogarit mà các em đã học, đề được soạn thảo theo cấu trúc trắc nghiệm và bao gồm tất cả những mục mà các em đang học ở chương này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: