Bài tập sự tương giao của hai đồ thị hàm số- Dạng 3: Dựa vào đồ thị hàm số và bảng biến thiên

Một tài liệu rất hay dành cho tất cả các em học sinh 12 năm học này về sự tương giao của hai đồ thị hàm số. Trong đó dạng toán này sử dụng đồ thị hàm số và bảng biến thiên. Trong các bài tập này, chúng tôi đã sưu tập tại rất nhiều đề thi cũng như đề kiểm tra về phần này. Kiến thức chủ yếu trong phần này là chúng ta nhìn vào hình vẽ đồ thị . Nguyên tắc của nó là hai đồ thị cắt nhau tại bao nhiêu điểm thì phương trình có bấy nhiêu nghiệm.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: