Mở Rộng Phân Số – Hai Phân Số Bằng Nhau – Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Đầy Đủ

Phân số là một trong những kiến thức căn bản của toán trung học cơ sở. Từ đó để phần học tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát về số hữu tỉ. Do đó, những bài đầu tiên này, chúng tôi đã cố gắng đưa đến cho bạn đọc những khái niệm căn bản của phân số, trong đó những kiến thức, khái niệm về phân số được đề cập trong những dạng toán căn bản khá nhiều. Chẳng hạn như thế nào được gọi là hai phân số bằng nhau và các phép tính đơn giản về phân số.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview