Bài tập hình học 7 chương 1: Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song có giải chi tiết

Một tài liệu về hình học 7 khá hay dành cho tất cả các em học sinh học chương trình toán 7 năm học này. Trong tài liệu đã có những bài toán về quan hệ vuông góc và quan hệ song song và mối liên hệ của hai đối tượng này. NHững bài toán đính kèm như hai góc so le trong hai góc đối đỉnh cũng bằng nhau. Từ đó chúng ta sẽ tính được các góc mà đề yêu cầu.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: