Chứng Minh Vuông Góc- Các Dạng Chứng Minh Hình Học Trong Tuyển Sinh 10: Phương Pháp Giải Hình Học 9 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

1. Tính chất của hai tia phân giác của hai góc kề bù.

2. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành một góc bằng

3. Tổng của hai góc phụ nhau bằng

4. Đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

5. Tính chất góc nội tiếp chắn nửa đường tròn.

6. Định nghĩa ba đường trung trực của đoạn thẳng.

7. Định lý Pitago. Trong một tam giác, nếu tổng bình phương của hai cạnh bằng bình phương của cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông. Từ đó suy ra hai đường thẳng vuông góc với nhau

8. Tính chất đường kính của một đường tròn đi qua trung điểm một dây cung.

9. Tính chất tiếp tuyến của đường tròn.

10. Tiếp tuyến chung và đường nối tâm của hai đường tròn và đường nối tâm của hai đường tròn.

11. Sử dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác bằng

12. Sử dụng tính chất bắc cầu với một góc trung gian cho trước.

13. Sử dụng chứng minh một tam giác bằng nhau hoặc đồng dạng với một tam giác vuông khác. Hai tam giác bằng nhau hoặc đồng dạng với nhau thì các góc tương ứng bằng nhau.

14. Sử dụng tính chất đặc biết của tam giác cân, đều.

Trong một tam giác cân đường trung tuyến, đường phân giác xuất phát từ đỉnh vuông góc với cạnh đấy.

Trong một tam giác đều đường trung tuyến, đường phân giác vuông góc với cạnh đấy.

15. Sử dụng tính chất giao điểm ba đường cao của tam giác

Giao điểm của ba đường cao của tam giác là trực tâm. Do đó, đường thứ ba đi qua giao điểm với hai đường cao của tam giác sẽ vuông góc với cạnh đối diện.

16. Chứng minh phản chứng.

Nếu hai đường thẳng đó không vuông góc với nhau ta sẽ suy ra điều vô lý (trái với giả thiết) từ đó kết luận hai đường thẳng vuông góc với nhau.

.

Tùy chọn: Mua Quyển NàyXem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: