Chứng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Đường Tròn- Chương 3: Góc Với Đường Tròn- Các Dạng Chứng Minh Hình Học Trong TS 10- Phương Pháp Giải Hình Học 9 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

+ Một tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp trong đường tròn (hay gọi tắt là tứ giác nội tiếp)

+ Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc dối diện bằng 180 độ

+ Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng độ

 thì tứ giác đó nội tiếp được trong một đường tròn (Đây cũng là dấu hiệu cơ bản để nhận biết được một tứ giác bất kỳ có nội tiếp được hay không)

Tùy chọn: Mua Quyển Này Xem Trên PlayMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

+ Số trang: 118

+ Khổ: Legal(Full)

+ Ngày xuất bản:

01-2022

+ Sách in: CÓ

+ Số nhận dạng:

F9XP1GUPHAFE

+ Bảo mật bởi: DRM

+ CH Play

NWZYEAAAQBAJ

+ Google Drive

+ Mua sách in

+ Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn

Giá: 12.000 đồng