Đề thi học kì 2 – Toán 8- Năm học 2019-2020- Có đáp án chi tiết

Một đề thi khá hay dành cho các em học sinh lớp 8 tham khảo. Nó bao gồm tất cả những nội dung mà các em đã và đang học. Bao gồm phương trình bậc nhất một ẩn, các phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn. Ở chương cuối phần đại số, chúng ta sẽ gặp phầ về bất phương trình bậc nhất một ẩn. Bên cạnh đó có những bài toán về giải toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn. Phần hình học chúng ta sẽ gặp các bài toán về định lý Ta-Lét, các dạng toán chứng minh đồng dạng, tỉ lệ thức và diện tích của đa giác.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.