Chuyên đề định lí Vi-Ét và ứng dụng vào giải các dạng toán chi tiết

Định lý Vi-ét về tổng và tích của hai nghiệm của phương trình bậc hai là phần căn bản cho tất cả các em học sinh lớp 9. Vì nó vận dụng vào những các dạng toán giải khác nhau. Nó vừa kiểm tra được những kiến thức về phương trình bậc hai, cũng đồng thời chứa những kiến thức và kỹ năng lớp dưới. Nên rất thường hay được ra trong các đề thi tuyển sinh 10 hàng năm.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: