Ebook- Quy Tắc Tìm Đạo Hàm- Hàm Số Lượng Giác- Mũ-Lôgarit- Hàm Hợp- Đẳng Thức Đạo Hàm- Phương Trình- Toán 11- Kết Nối Tri Thức

Với chương trình toán mới thuộc chương trình toán 11 này. Chúng tôi đã biên soạn những tài liệu phù hợp với chương trình Kết Nối Tri Thức. Ở phần học về qui tắc đạo hàm này có 6 dạng chính mà chúng tôi đã nêu trong tài liệu. Mỗi dạng toán đều được tác giả đưa thành các phương pháp giải, Bài tập mẫu tự luận, Bài tập mẫu trắc nghiệm và đáp án. Hơn thế nữa, trong tài liệu chúng tôi còn trình bày những thủ thuật sử dụng Casio 580 VNX để giải quyết những bài toán trắc nghiệm thực sự hữu ích và nhanh chóng đến tất cả bạn đọc. Nên tài liệu được dùng để tự học cực tốt cho tất cả bạn đọc đang học toán 11 Kết Nối Tri Thức phần này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: