Tính Thể Tích- Khối Chóp Có Cạnh Bên Vuông Góc Với Đáy- Toán 11- Kết Nối Tri Thức

Về kiến thức tính thể tích khối chóp thì có những phương pháp cũng như những dạng toán về tính thể tích loại này. Nhưng về những dạng thường ra thì đây có thể là dạng toán thường xuyên được ra nhất trong tất cả những dạng toán về thể tích. Một mặt nó đơn giản, mặt khác lại thường được ra ở những câu nhận biết của tự luận và những câu trắc nghiệm. Do đó, về sự phổ biến có thể nói là nhiều nhất. Trong tài liệu về dạng toán này, chúng tôi đã đưa ra những bài tập mang tính chất phổ quát như vậy để từ đó phục vụ việc tham khảo của bạn đọc.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: