Giải toán bằng cách lập phương trình- phân tích chi tiết- Đại số 9

*/ Bước 1: Lập hệ phương trình, bao gồm:

          – Chọn các ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số.

          – Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua các ẩn số và các đại lượng đã biết.

          – Từ đó lập hệ phương trình biểu diễn sự tương quan giữa các đại lượng.

*/ Bước 2: Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình vừa lập được.

*/ Bước 3: Trả lời:

          Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi trả lời.

          – Như vậy bước phân tích đề bài  không thấy có trong các bước giải của “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình”, nhưng đó lại là bước quan trọng nhất để định hướng ra cách lập hệ phương trình. Nếu như học sinh không làm tốt được bước này thì sẽ rất khó khăn khi lập hệ phương trình.

– Bên cạnh đó thì cách gọi ẩn gián tiếp cũng sẽ giúp học sinh giải các hệ phương trình vừa lập được một cách nhanh và dễ dàng hơn. Cụ thể là: Bài toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình dạng “Làm chung – Làm riêng” “vòi nước chảy chung – vòi nước chảy riêng” nói chung bao giờ cũng hỏi thời gian làm một mình của mỗi đội là bao lâu hay mỗi vòi chảy bao lâu sẽ đầy bể. Theo như các dạng toán trước, bài toán hỏi điều gì ta sẽ chọn đại lượng đó làm ẩn, vậy trong dạng toán này ta có thể :

“Gọi thời gian hoàn thành công việc một mình của đội 1(người 1…) là x (đv), đk.

 Gọi thời gian hoàn thành công việc một mình của đội 2(người 2…) là y (đv), đk “.

Từ đó ta có thể suy ra:

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: