Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Cánh Diều– Đầy Đủ Đáp Án- Năm Học 2023-2024

Nhằm hỗ trợ quá trình ôn tập và rèn luyện giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình học Cánh Diều, chúng tôi đã biên soạn một bộ đề kiểm tra chất lượng. Trong chương trình này, các bạn học sinh cần tập trung ôn tập về các kiến thức như phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia đối với số tự nhiên và số thập phân. Ngoài ra, cũng đặc biệt quan trọng là hiểu rõ về các đại lượng đo lường, đồng đội và kí hiệu đơn vị đo lường cơ bản.

=> Xem PDF  File WORD | Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhóm: Xuctu Toán THCS

Có thể bạn cũng cần: