Hệ thống bài tập đại số 9 cho cả năm học.

Tài liệu này đã được tổng hợp tất cả những bài toán và những dạng toán cho cả năm học. Bạn đọc có thể tải về để học tập và luyện tập cho cả năm học sắp đến .

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Trích dẫn có trong tài liệu:

Bài 6: Một canô xuôi dòng 51km rồi ngược dòng trở lại 33km mất tổng cộng 6 giờ. Biết vận tốc dòng chảy là 3km/h. tìm vận tốc thực của canô.

Bài 7: Một đa giác lồi có 54 đường chéo. Tính số cạnh của đa giác.

Bài 8: Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 7 và tổng các bình phương của chúng bằng 289.

Bài 9: Một tam giác vuông có chu vi bằng 30m, cạnh huyền bằng 13m. Tính mỗi cạnh góc vuông.

Bài 10: Hai máy xúc đất được giao xúc hết một khối lượng đất để đắp đặp. Nếu cả hai máy cùng làm việc thì xúc hết số đất trong 4 ngày. Nếu máy xúc thứ nhất xúc xong   số đất rồi máy thứ hai xúc hết số còn lại thì thời gian xúc cả hai máy cộng lại hết 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng biệt thì để xúc hết lượng đất nói trên mỗi máy xúc bao nhiêu ngày.

Bài 11: Hai chiếc bình rỗng giống nhau, có cùng dung tích 375 lít, ở mỗi bình có một vòi nước chảy vào và cả hai vòi có dung lượng nước chảy trong một giờ là như nhau. Người ta mở hai vòi cho nước chảy vào hai bình cùng một lúc nhưng sau 2h thì khóa vòi thứ hai lại và 45 phút sau mới mở lại. Để hai bình nước cùng đầy một lúc, người ta phải tăng dung lượng vòi thứ hai thêm 25lít/h. Tìm xem mỗi giờ vòi thứ hai chảy bao nhiêu lít.

Bài 12: Sau hai năm dân số của thị xã tăng từ 20000 lên 22050 người. Tìm tỉ lệ tăng dân số của thị xã.

Có thể bạn cũng cần: