Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Chân Trời Sáng Tạo– Đầy Đủ Đáp Án- Năm Học 2023-2024

Chúng tôi đã soạn thảo đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về tính chất và phép toán trên tập số tự nhiên và số nguyên. Bài kiểm tra cũng tập trung vào giải bài toán thực tế, tìm giá trị của x và áp dụng toán học vào các tình huống thực tế. Hình học sẽ chú trọng vào chương về tính đối xứng trong tự nhiên, cùng với những bài toán về chu vi và diện tích của các hình học cơ bản.

=> Xem PDF  File WORD | Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhóm: Xuctu Toán THCS