Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 1- Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Giải Chi Tiết- Trắc Nghiệm- Tự Luận – Đề Số 4

Chúng tôi đã chuẩn bị khá đủ đến tất cả bạn đọc quan tâm đến bộ đề kiểm tra cuối học kì năm học này dành cho toán 6. Ở nội dung và cấu trúc của đề kiểm tra này cũng giống với những đề mà chúng tôi đã Chúng tôi đã giới thiệu từ trước. Bao gồm các phép toán và kiến thức về số tự nhiên, số nguyên, Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Bên cạnh đó còn cập nhật những bài toán thực tế. Về hình học chúng ta cũng khảo sát các bài toán về tính đối xứng trong thực tiển và những bài toán về tính chu vi và diện tích của các hình học cơ bản.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: