Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 1- Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo – Giải Chi Tiết- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận

Đối với năm học này, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đến các bạn những đề kiểm tra cuối học kì 1 rất chất lượng. Giúp bạn đọc tham khảo một cách phong phú và đa dạng hơn. Trong đó nội dung của cuối học kì 1 toán 7 bao gồm các phần. Về đại số bao gồm số hữu tỉ, số thực và các phép tính trên tập số đó. Trong đó, những phần về hình học bao gồm hình học cơ sở, chẳng hạn góc và đường thẳng. Cụ thể là góc được cát bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác. Từ đó đưa qua từ vuông góc đến song song. Về hình học trực quan bao gồm những khối hình đã học. Bao gồm hình hộp chữ nhật, hình lập phương và hình lăng trụ đứng. Ngoài ra bạn đọc còn học được những bài toán vế tính diện tích xung quanh và thể tích của các hình này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview