Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 6- Dạng Toán Tìm Cơ Số, Thành Phần Của Cơ Số Trong Lũy Thừa

Đây cũng là một dạng toán tìm x thuộc dạng nâng cao dành cho tất cả các em luyện thi học sinh giỏi 6. Do tính đa dạng của dạng toán này, nên chúng tôi đã cố gắng trình bày một cách khoa học nhất có thể. Về phương pháp giải loại toán này, yêu cầu bạn đọc có khả năng nhìn nhận đưa về những lượng cùng cơ số hoặc cùng số mũ để từ đó lý luận để tìm các thành phần chưa biết của bài toán. Cũng lưu ý những bậc chẵn-lẽ của những loại bài. Tránh trường hợp thiếu giá trị x cần tìm.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview