Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2- Toán 6- Kết Nối Tri Thức- Giải chi tiết- File WORD- Đề số 1

Với chương trình Kết Nối Tri Thức Toán 6, trong học kì 2 này. Bạn đọc sẽ được học ở các chương về phân số và mở rộng phân số, hai phân số bằng nhau, hổn số dương và số thập phân. Tất nhiên nó bao gồm các dạng toán đi kèm với hai loại số này. Đó là những bài toán về tính hợp lý, tìm x, giải toán đố. Về hình học, chúng ta sẽ bắt đầu học những loại hình học cơ bản của toán hình học. Bao gồm các đối tượng như điểm, đường thẳng , trung điểm , đoạn thẳng. Các đối tượng căn bản đầu tiên của Toán. Cuối cùng bạn đọc sẽ được  học ở các phần về thu thập dữ liệu và biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ. Ở đây chúng ta sẽ được gặp biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ cột kép.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview