Đề kiểm tra giữa kì Toán 8-Cấu trúc chuẩn- Giải chi tiết- Bản đẹp

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 này chúng tôi đã soạn thảo một đề kiểm tra với đầy đủ những đáp án. Nội dung phần đại số bao gồm: Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, phép chia đa thức cùng với các dạng toán đi kèm với nó. Nội dung hình học bao gồm những phần về tứ giác. Trong đó chủ yếu xoay quanh ở các hình: Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.