70 CÂU TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC HAI (Đáp án cuối tài liệu)

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt             

B. Đồ thị hàm số tiếp xúc trục hoành                                

C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất

D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: