Bài Tập Tính Giá Trị Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai- Đại Số 9- Chương I

Bài tập về tính giá trị biểu thức chứa căn bậc hai khá đa dạng. Nó có thể là những bài toán về tinh giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai thuần túy. Cũng có thể kết hợp với những bài toán áp dụng dạng hằng đẳng thức căn bậc hai, cũng có thể kết hợp với những bài toán khai phương một tích- thương. Nói chung khi kết hợp với nhau sẽ tạo cho chúng ta nhiều dạng toán tính giá trị biểu thức khá thú vị.

Do đó, trong tài liệu này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc những bài toán như vậy thuộc dạng căn bản của chương trình. Bạn đọc hoàn toàn có thể lấy để thực hành giải toán.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: