8 đề kiểm tra 45 phút đại số 9- chương 2: hàm số bậc nhất- đủ dạng

Tài liệu gồm 8 đề kiểm tra 45 phút chương 2. Nộng dung các đề khá phong phú các dạng toán thường gặp. Bao hàm cả trắc nghiệm và tự luận. Nội dung có trọn trong chương học. Từ sự đồng biến nghịch biến của hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số bậc nhất, cách Xác định hàm số bậc nhất, ….

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: