Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11- Chương 1- Hàm số và phương trình lượng giác- Trắc nghiệm- Tự luận rất hay

Một đề kiểm tra mà chúng tôi sưu tập được trong năm học này dành cho tất cả các em học sinh 11. Đề rất hay khi đã tổng hợp được tất cả những kiến thức có trong chương học của các em. Từ tìm Tập xác định, tìm giá trị lớn nhất- giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác , tính chẵn- lẽ cua hàm số lượng giác. Đặc biệt hơn, có tất cả các dạng toán về phương trình lượng giác như: Phương trình lượng giác cơ bản, phương trình lượng giác bậc nhất đối với sinx và cosx, phương trình đẳng cấp bậc hai , phương trình tích, phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác …

Một điều cũng đáng lưu ý trong đề kiểm tra này là nó đã tổng hợp những câu tự luận dành cho các em hoặc các thầy cô muốn kiểm tra tính lô-gic của các em học sinh.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tài liệu này chưa có bản word!